Poskytování první pomoci v krizové situaci

Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci v mimořádných situacích za použití improvizovaných a zdravotnických prostředků pro použití v krizových situacích. Kurz zahrnuje ošetřování v každodenním životě stejně jako na ošetřování pod palbou. Důraz je kladen na poskytnutí první pomoci při poranění řeznou a střelnou zbraní. Kurz naučí používat základní pomůcky jako je turniket, tlakový obvaz a jiné.

Všechny kurzy Vám také můžeme udělat pro skupinu lidí individuálně na zakázku.

Náplň kurzu:

·         poskytnutí první pomoci v každodenním životě i pod palbou,

·         ošetření vlastního zranění,

·         sestavení a použití osobní lékárny (IFAK),

·         první pomoc při poraněních řeznou a střelnou zbraní,

·         představení základních pomůcek,

·         sestavení a použití velkého batohu zaměřeného na ošetření

·         evakuaci z krizové zóny,

·         třídění zranění a předání do odborné péče.

Kurz obsahuje také modelové situace za použití střelné zbraně, s předmětem vyhodnocení a vyřešení situace, prvotní ošetření, evakuace, ošetření v bezpečném prostoru, předání osoby do další péče IZS.

Počet účastníků:min 4 -   max. 15

Časová dotace: 7 hodin

Cena: 1800 Kč 

vybavení pro účastníky:

 • vlastní střelná krátká zbraň, případně dlouhá zbraň

* nebo možnost půjčit zbraň z nabídky střelnice (400 kč za půjčení krátké zbraně, 500 kč za půjčení dlouhé zbraně na celý kurz)

 • střelivo 100 ks. (možnost dokoupit střelivo dle aktuálního ceníku střelnice),
 • zdravotnické pomůcky dle možností a volby střelce,
 • zbrojní průkaz, průkaz zbraně, doklad totožnosti,
 • ochranné pomůcky (pokud máte vlastní),
 • vhodné oblečení a obuv pro vnitřní střelnici,
 • psací potřeby pro případné poznámky.

Přihlášení:

 • Při zájmu o tento kurz pište na emailovou adresu strelnice-brno@cssolutions.cz
 • Napište jméno, příjmení, o jaký kurz máte zájem a termín kurzu (všechny termíny dostupné v záložce Akce)
 • Pokud máte zájem o půjčení zbraně, napište to do mailu také
 • Vaši přihlášku hned potvrdíme a zašleme instrukce k platbě