Desatero na střelnici

"Desatero" na střelnici aneb základní pravidla pro všechny

Vlastník zbrojního průkazu

V průběhu návštěvy střelnice je nezbytně nutné dodržovat pravidla bezpečné manipulace se zbraní a střelivem v souladu se zákonem.

  • Vždy miřte do bezpečného prostoru,
  • před odchodem ze střeliště se ubezpečte, v jakém stavu se vaše zbraň nachází,
  • pokud jste si půjčili zbraně ze střelnice, vracejte je vybité a vždy proveďte kontrolu,
  • máte-li s sebou děti, nikdy je nenechávejte bez dozoru.

Kurzy, přípravy na ZP, tréninky a zážitková střelba

Pokud jste držitelem ZP je v průběhu návštěvy střelnice je nezbytně nutné dodržovat pravidla bezpečné manipulace se zbraní a střelivem v souladu se zákonem.

  • Jste-li účastníkem kurzu, přípravy, či tréninku, vždy dbejte pokynů našich instruktorů,
  • nikdy nestřílejte, pokud vás k tomu instruktor slovně nevyzve,
  • necvičte si sami manipulaci se zbraní, pokud vás k tomu instruktor přímo nevyzve,
  • v případě odchodu na toaletu informujte instruktora a zabezpečte svoji zbraň, v případě půjčené zbraně ji odevzdejte instruktorovi,
  • v průběhu obědové pauzy odevzdejte půjčené zbraně instruktorovi, vlastní zbraně pak mějte v pouzdře bez zásobníku,
  • v případě nevolnosti, únavy či jiné změny ve vašem zdravotním stavu – nahlaste ihned tuto skutečnost instruktorovi.