Zbrojní průkaz v Brně

Zbrojní průkaz v Brně – krok za krokem

Přemýšlíte, že si uděláte zbrojní průkaz a nevíte, kde začít? V následujícím textu vám stručně shrneme to nejdůležitější, co je potřeba udělat, abyste úspěšně a bez problému prošli celým procesem a na jeho konci se stali vlastníky zbrojního průkazu.

Krok 1 – Jaký zbroják vlastně chci?

Pokud splňujete všechny zákonné podmínky (např. věk, bezúhonnost, vše zjistíte na stránkách MV, je potřeba si v první řadě ujasnit, jaký zbrojní průkaz chcete.

 • A – ke sběratelským účelům,
 • B – ke sportovním účelům,
 • C – k loveckým účelům,
 • D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
 • E – k ochraně zdraví, života nebo majetku.

Každá z těchto skupin má specifické podmínky při zkoušce odborné způsobilosti, udělat si můžete jednu, ale klidně i všechny. Po složení zkoušky pak na policii platíte za každou skupinu zvlášť (700 Kč za každou). Pokud si nejste jisti, jakou skupinu zvolit, můžete se na nás obrátit a rádi vám pomůžeme.

Krok 2 – Seznámení se s celým procesem a podmínkami pro získání ZP

První na střelnici nebo na příslušný útvar policie? Každý to dělá jinak a nic není špatně. Proto na webu naleznete různé informace. Někdo ví, že bude potřebovat více času na přípravu, a proto se jí věnuje ještě před podáním přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti u policie. Někdo se zase první přihlásí ke zkoušce a až pak řeší přípravu. Co je tedy hlavní? Seznámit se s obsahem zkoušky pro dané skupiny a s testovými otázkami a zhodnotit si, kolik budete potřebovat času. V řádech celý proces trvá většinou několik týdnů.

Pro představu – zkouška odborné způsobilosti zahrnuje:

Teoretická část zkoušky

Praktická část zkoušky

 • Manipulace se zbraní (kontrola zbraně, rozborka a sborka, odstranění drobných závad)
 • Ostrá střelba na terč
  • U pistole zasáhnout 4 z 5 ran na terč 50/20, vzdálenost podle skupiny ZP – 10 nebo 15 metrů
  • U malorážky a brokovnice střelba na malorážkový terč na vzdálenost 25 metrů

Krok 3 – Lékařská prohlídka

V první řadě musíte na lékařskou prohlídku ke svému obvodnímu doktorovi a od něj si odnést posudek o zdravotní způsobilosti.Tento posudek nemá předepsaný tiskopis, na internetu však naleznete několik různých vzorů. Cena posudku se pohybuje cca od 200 Kč – 700 Kč. Lékař vás také může poslat na speciální psychologické vyšetření. Jeho cena se pohybuje v řádech tisíců korun. Z vlastní zkušenosti ale víme, že se to většinou neděje. Posudek o zdravotní způsobilosti přikládáte rovnou k přihlášce ke zkoušce a jeho platnost je 3 měsíce.

Krok 4 – Přihláška ke zkoušce

Po absolvování lékařské prohlídky se musíte přihlásit ke zkoušce odborné způsobilosti u příslušného útvaru Policie ČR. Pro okresy Brno-město i Brno-venkov sídlí Oddělení služby pro zbraně abezpečnostní materiál na adrese Bratislavská 13/15, 602 00 Brno a přihlášku tam můžete odnést v pondělí a ve středu v čase 8:00-17:00.

S sebou si vezměte:

 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • kolek s hodnotou 100 Kč (koupíte například na poště),
 • vyplněnou přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti (na předepsaném tiskopisu).

Na příslušném útvaru policie je většinou dozvíte termíny zkoušek i střelnice, kde se konají. V případě, že byste rádi dělali zkoušku na stejném místě jako přípravu, není většinou problém s volbou. Může se také stát, že jsou všechny termíny plné. V tom případě vás policisté kontaktují s termínem i místem konání a to nejpozději 10 dnů před zkouškou.

Krok 5 – Příprava ke zkoušce

Teorie

Pro naučení testových otázek můžete využít z několika možností. Tištené knihy, testové otázky a testy na nečisto na několika webových stránkách, či aplikaci na telefon (např. Zbrojní Průkaz PRO). Výhoda aplikací je jednoznačně v tom, že otázky můžete trénovat kdekoliv a díky testům nanečisto vidíte své skóre. Navíc otázky, které vám nejdou, se opakují častěji a tím se vám dostanou pod kůži.

Praxe

Praktické nacvičení musíte trénovat na střelnici. Můžete přijít s kamarádem, který už ZP vlastní a požádat ho, aby vám leccos ukázal. Pro výbornou přípravu vám ale doporučujeme i naši přípravu na ZP, kde se pod vedením profesionálů dozvíte vše, co ke zkoušce potřebujete vědět. Naše přípravy jsou plně individuální, tudíž vás není skupinka po více lidech (ale samozřejmě to domluvit jde, pokud jste například dva kamarádi, nebo partneři či rodina). Instruktor se tak věnuje pouze vám a vašim potřebám a vašemu tempu. Proberete spolu teorii, rozborku, sborku, bezpečnou manipulaci i praktickou část střelby. Vše je popsáno níže.

Zkouška nanečisto

V rámci přípravy nabízíme také tzv. zkoušku nanečisto, která trvá 30 minut a kde náš instruktor supluje roli komisaře. Přichystáme vám tak kompletní zkoušku nanečisto, včetně všech pokynů a vy si můžete vyzkoušet, zda byste vše zvládli.

Krok 6 – Zkouška odborné způsobilosti

Přesný čas, datum a instrukce dostane přímo od příslušného útvaru policie, ale u nás zkoušky obvykle začínají v 8:00. Doporučujeme příjezd mezi 7:30-7:45. Po prvotní administraci (poplatek komisaři a poplatek střelnici za vykonání zkoušky), se přechází k první části zkoušky – napsání testu. Účastníci, kteří jej splní, pokračují dále v plnění zkoušky. Každý jde po jednom za komisařem a plní další část zkoušky – tentokrát tu praktickou. Bezpečná manipulace, rozborka, sborka a střelba. Obvykle u nás zkoušku plní 15-20 lidí a její trvání záleží třeba na tom, pro jaké skupiny zkoušku dělají. Ostatní účastníci mezitím mohou využít naše zázemí, dát si kávu, pití a drobné občerstvení. V mezičase jsme vám také k dispozici, pokud by vás cokoliv zajímalo.

Krok 7 – Žádost o vydání zbrojního průkazu

Po úspěšném složení zkoušky vám komisař vydá osvědčení odborné způsobilosti. To vezmete s sebou na příslušný útvar policie (viz. Krok 4).

Dále budete potřebovat:

 • vyplněnou žádost o vydání zbrojního průkazu (na předepsaném tiskopise) posudek o zdravotní způsobilosti (nový, pokud od posledního posudku uběhly více než 3 měsíce)
 • pasovou fotografii,
 • kolek v hodnotě 700 Kč pro každou skupinu, o kterou žádáte.

Krok 8 – Vyzvednutí průkazu

Policie nemá zákonnou lhůtu 30 dnů na vydání zbrojního průkazu, takže jej můžete dostat za týden – ale i za dva měsíce. Vše záleží na aktuální vytíženosti. Pokud si chcete pořídit zbraň, můžete na policii rovnou podat Žádost o povolení k nabytí vlastnictví / držení / nošení zbraně kategorie B, díky níž můžete danou zbraň pořídit. A pokud nevíte jakou, není problém si u nás zbraně vyzkoušet, či se na nás obrátit a rádi vám se vším pomůžeme.

Kolik stojí zbrojní průkaz celkově?

100 Kč – přihláška k odborné způsobilosti
200-600 Kč – lékařská prohlídka
1500 Kč – Příprav na ZP na naší střelnici
700 Kč – zkouška nanečisto na naší střelnici (pro opravdové ujištění, není úplná nutnost)
600 Kč – odměna komisaři (všude stejná)
1200 Kč – samotná zkouška odborné způsobilosti (na naší střelnici, jinde se ceny liší)
700 Kč – každá skupina ZP
150 Kč – fotografie

Příprava na ZP

Chcete získat zbrojní průkaz a potřebujete se naučit základy se zbraní? K tomu složí naše plně individuální příprava. Probereme základní dovednosti, odkážeme vás na relevantní zdroje a řekneme vám, kde získáte potřebné informace pro teoretickou část a na co si dát pozor.

V praktické části si ukážeme rozborku a sborku zbraně, zaměříme se na bezpečnou manipulaci se zbraní a nácvik praktické střelby vždy podle toho, o jaké druhy zbrojního průkazu žádáte.

Počet účastníků:  max. 1

Časová dotace: 1,5 hodiny

Cena: První návštěva - 1.500 Kč, každá další příprava 1 200 Kč (v ceně instruktor, pronájem střelnice, půjčení zbraně i střeliva, terče, zálepky, ochranné pomůcky)

Vybavení pro účastníky:

 • ochranné pomůcky (pokud si chcete vzít vlastní),
 • vhodné oblečení a obuv pro vnitřní střelnici,
 • psací potřeby pro případné poznámky.


Přihlášení:

 • Přihlašujte se přímo přes náš rezervační formulář (v něm si zaklikněte vždy 1,5 hodiny času) a do poznámky uveďte, že máte zájem o přípravu k ZP
 • V případě dotazů kontaktujte naše instruktory na telefonu 773 744 066 nebo na mail: strelnice-brno@cssolutions.cz

Zkouška nanečisto

Čeká vás zkouška k získání zbrojního průkazu a nejste si jistí, zda zvládnete praktickou část? Pojďte si to k nám zkusit. Uděláme vám stejné prostředí, které vás čeká u praktické zkoušky – bezpečná manipulace se zbraní, rozborka – sborka a střelba na terč. Výsledky s vámi pak náš instruktor rozebere, řekne vám, kde děláte chyby nebo kde se můžete zlepšit a na co je potřeba si dávat pozor.

Počet účastníků: max. 1

Časová dotace: 30 min

Cena: 700 Kč (v ceně instruktor, pronájem střelnice, půjčení zbraně i střeliva, terče, zálepky, ochranné pomůcky)

vybavení pro účastníky:

 • ochranné pomůcky (pokud si chcete vzít vlastní),
 • vhodné oblečení a obuv pro vnitřní střelnici,
 • psací potřeby pro případné poznámky.

Přihlášení:

 • Přihlašujte se přímo přes náš rezervační formulář (v něm si zaklikněte vždy 30 minut) a do poznámky uveďte, že máte zájem o zkoušku na nečisto
 • V případě dotazů kontaktujte naše instruktory na telefonu 773 744 066 nebo na mail: strelnice-brno@cssolutions.cz

Galerie