Poskytování první pomoci v krizové situaci

Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci v mimořádných situacích za použití improvizovaných a zdravotnických prostředků pro použití v krizových situacích. Kurz zahrnuje ošetřování v každodenním životě stejně jako na ošetřování pod palbou. Důraz je kladen na poskytnutí první pomoci při poranění řeznou a střelnou zbraní. Kurz naučí používat základní pomůcky jako je turniket, tlakový obvaz a jiné.

Všechny kurzy Vám také můžeme udělat pro skupinu lidí individuálně na zakázku.

Náplň kurzu:

·         poskytnutí první pomoci v každodenním životě i v krizové situaci,

·         ošetření vlastního zranění,

·         sestavení a použití osobní lékárny (IFAK),

·         první pomoc při poraněních řeznou a střelnou zbraní,

·         představení základních pomůcek,

·         sestavení a použití velkého batohu zaměřeného na ošetření.

Kurz obsahuje také modelové situace za použití střelné zbraně, s předmětem vyhodnocení a vyřešení situace, prvotní ošetření, evakuace, ošetření v bezpečném prostoru, předání osoby do další péče IZS.

Počet účastníků:min 4 -   max. 15

Časová dotace:6 hodin

Cena: 1800 Kč 

ZAČÁTEK KURZU 9:00 (pauza na oběd 30 minut)


vybavení pro účastníky:

  • zdravotnické pomůcky dle možností a volby účastníka (IFAK, autolékárnička - zdravotní materiál který chcete prokonzultovat) - ostatní materiál bude na místě,
  • doklad totožnosti,
  • vhodné oblečení a obuv dovnitř,
  • zajištění vlastního obědu (na místě možnost zakoupení pití, kávy),
  • psací potřeby pro případné poznámky.

Přihlášení:

·       Při zájmu o tento kurz pište na emailovou strelnice-brno@cssolutions.cz

·       Napište jméno, příjmení, o jaký kurz máte zájem a jeho termín(všechny termíny dostupné v záložce Akce)

·       Pokud máte zájem o půjčení zbraně, napište to do mailu také

·       Vaši přihlášku hned potvrdíme a zašleme instrukce k platbě

Termíny

Pro tento kurz nejsou aktuálně vypsané žádné termíny. V případě zájmu nás kontaktujte nás pro více informací.